Special Villas
Familie vakantie
Betonnen Boshuis in Oosterhout

Betonnen Boshuis

design vakantiehuis

Natuurlofts in Limburg

Natuurlofts®

Limburgse gastvrijheid

La Nouvelle Source in de Dordogne-Lot

la Nouvelle Source

paradijs voor ouders en kinderen

La Source de Bru groepsaccommodatie in de Belgische Ardennen

La Source de Bru

familiehuis in de Ardennen

Domaine les Marees in Charente Maritime

Domaine les Marees

kleinschalig vakantiedomein

Boerenhuis Bommerig

Boerenhuis Bommerig

oeroude geschiedenis

Wellness aan de Vecht

Wellness aan de Vecht

pure ontspanning

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Special Villas, gevestigd aan de Vaandrigstraat 3, 4871LS in Etten-Leur, Nederland. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten.

Automatisch verzamelde informatie
Wanneer u de website van Special Villas bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:
 • welke pagina's worden bezocht, voor onze statistieken
• uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken
• de naam van uw computersysteem en type internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Special Villas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in onze administratie, reserveringssysteem en e-mailsysteem.
De gegevens worden gebruikt om de status van uw reservering en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden over onze producten en diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@specialvillas.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Special Villas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw informatieaanvraag
- Het afhandelen van uw boekingsaanvraag
- Het afhandelen van uw betaling
- Het afhandelen van de waarborg (indien van toepassing)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Special Villas analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Special Villas volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Special Villas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Special Villas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Special Villas verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan betrokken dienstverleners indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Special Villas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw bezoek aan de website
Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar Special Villas sturen, slaan zowel Special Villas als deze externe websites gegevens op in een cookie. Komt u bijvoorbeeld op onze site via een betaalde advertentie bij Google e/of een social mediabedrijf, dan zal deze partij een cookie plaatsen. Indien u bij ons terecht komt via een wederverkoper (affiliate partner), worden identificatiegegevens van deze partij in een cookie geplaatst.

Veiligheid
Uw betalings- en persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. Special Villas gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Special Villas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@specialvillas.nl.

Uw gegevens inzien/wijzigen
U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Special Villas in te zien en aan te (laten) passen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@specialvillas.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Stelt u geen prijs op promotionele nieuwsbrieven of direct mail? Meld u dan eenvoudig af van onze promotiemails via de website.