Zorgvuldigheid
Special Villas besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/ of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Special Villas nooit aansprakelijk worden gesteld.

Voorbehoud
Special Villas behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen te wijzigen, alsmede wijzigingen door te voeren in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Informatie
Beschrijvingen en beelden van bestemmingen en vakantiewoningen op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De informatie wordt zoveel als mogelijk aan de actuele situatie aangepast. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen helaas niet altijd worden voorkomen. Special Villas is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en/ of worden beheerd door derden. Special Villas heeft hierover geen enkele controle en is derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van deze websites.